LAGER

Ikke bare er dette segmentet et sted hvor man ønsker å spare tid, samt setter sikkerheten høyt og det er nettopp disse stedene et pager-system gir fordeler og ROI.

Et gaffeltruck kallesystem er opplagt på ethvert lager hvor gaffeltrucker skal kalles til forskjellige steder. Dermed minimeres ikke bare antallet turer, men øker også arbeidshastigheten til for eksempel produksjonsmaskiner som dermed får sine materialer raskere frem. Skal en gaffeltruck f.eks. lesse eller fylle på enkelte arbeidsstasjoner, vil et kallesystem til gaffeltrucker gi økt produktivitet.

Et pager oppkallingssystem til lagersituasjoner er ikke bare forbeholdt gaffeltrucker eller lastebiler, men kan også brukes til å tilkalle personer som f.eks. formannen, reservedelspersonale eller annen assistanse til for eksempel en produksjonsmaskin eller et pålessingssted.

På en gaffeltruck kan oppkallingssystemet også brukes til å kalle på assistanse til gaffeltrucken. Det kan hende en gaffeltruck har bruk for assistanse fra en annen gaffeltruck og systemet kan settes opp til å kunne kalle opp forskjellige personer. Man kan også kalle systemet for en «gaffeltruck personsøker».

Og lagersituasjoner kan også være utendørs. Dette kan for eksempel være byggeplasser, eller steder hvor lagervarer befinner seg utendørs. Et eksempel, men en stor produsent av sementpåler, hvor vi har laget en spesialløsning, slik at de personer som er ansvarlig for lessing av lastebiler på plassen, kan tilkalle truckene som venter direkte fra stedet, via et nettbrett som de har med seg. Dette har gjort at de ikke lengre skal løpe rundt for å finne biler, men kan kalle dem direkte til lessing ute på plassen.

Dette har også den fordelen for de ventende lastebilene, at det ikke er språklige misforståelser eller unødig ventetid.

Systemet er også ideelt til produksjonssteder, hvor man for eksempel skal ha flyttet paller fra en maskin når pallen er full. En tilkalleknapp kan monteres på maskinen, som operatøren så bare trykker på når pallen skal flyttes, og gaffeltruck-sjåføren får en beskjed på sin pager om hvilken maskin som kaller. Dermed er det ingen ventetid, eller bortkastet tid, hverken for maskinene eller gaffeltrucken.

Oppkallingssystemene finnes i enkle standardløsninger, men vi lager også gjerne spesialløsninger tilpasset det enkelte lager eller produksjonssituasjon, slik at lagerkjøring og produksjon blir optimert og organisert.

ddggf
loading-ramp-1480493_1280-300x169
Trucks_yard-300x199
download-1
LIP_3774-10.41.51-signal-300x200
gaffeltruck
BWS-1024x681