PasientCall

PasientCall har en fremtidsrettet visjon der vi ønsker å bidra til friere bevegelse for ventende pasienter. Det er en økende interesse i helsesektoren for fleksible løsninger rundt pasientflyt håndtering. Løsningen kan også tilpasses andre sektorer.

Fleksibilitet for pasienter kombinert med et robust og effektivt grensesnitt for de ansatte bidrar til økt pasienttilfredshet samt økt service nivå for helse sektoren.

Viser det ene resultatet